• Quickscan

  Tijdens de quickscan kom teen van onze bedrijfsoefentherapeuten de knelpunten binnen uw bedrijf observeren en registreren, Hiermee krijgt u een goed inzicht hoe de medewerker gezond gedrag tijdens het uitvoeren van zijn dagelijkse werkzaamheden wel/niet toepast. U kunt de quickscan aanvullen met een enquête en/of rapportage

 • Voorlichting

  Tijdens de voorlichting wordt de kennis en het inzicht over gezond werken bij uw medewerkers vergroot. Hierdoor is uw medewerker beter in staat de belasting en belastbaarheid op elkaar af te stemmen en daardoor zijn ze duurzamer inzetbaar.

 • Werkplekbegeleiding individueel

  Zowel voorlichting als werkplekbegeleiding van 1 medewerker met klachtspecifieke vragen of werkgerelateerde vragen.

 • Werkplekbegeleiding groepsgewijs

  Deze begeleiding vind altijd plaats op de werkplek en betreft beroepsspecifieke adviezen en opmerkingen voor gezond bewegingsgedrag en is een vervolg op de voorlichting.

 • Workshop

  Deze mogelijkheid staat beschreven in de menubalk onder workshop

 • Lunchlezing

  Tijdens de lunchlezing worden uw medewerkers gedurende 30 minuten kort en bondig geïnformeerd betreffende het thema.

 • Ergospreekuur

  Tijdens het ergospreekuur kunnen uw medewerkers arbeids- en klachtgerelateerde informatie inwinnen. Dit kan op maandelijks, kwartaal en halfjaarlijks basis.

 • Arbo consult

  Eenmalig een deskundige bedrijfsoefentherapeut binnen uw bedrijf aan tafel om mee te denken en te adviseren over uw ARBO beleid.

  We leveren graag maatwerk, wilt u een andere invulling, vraag ons vooral naar de mogelijkheden!