April 2018

Het thema licht en werk krijgt eindelijk meer aandacht bij werkgevers. En dat is terecht. In veel kantoren is de verlichting onvoldoende en heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Op een bewolkte dag in Nederland is buiten meer licht aanwezig dan in de meeste kantoren. Onze ogen en het licht zijn belangrijk voor een goed ritme in dag en nacht en direct te verbinden aan slapen. Daarnaast heeft het bekende blauwlicht weer een negatieve invloed op ons dag en nachtritme, dit licht zorgt ervoor dat je moeilijker in slaap komt.

Slechter slapen heeft weer een direct gevolg op onze concentratie, terwijl onze werkzaamheden steeds vaker anno 2018 vragen om permanente concentratie. Daar aandacht aan dit thema te geven zal onze gezondheid toenemen, zowel thuis als op het werk. Meer weten vraag ons gerust.

Maart 2018

Op weg naar duurzame inzetbaarheid……Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Gezondheid | Gezond eten & bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk..

Werkplezier| Autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.

Ontwikkeling | Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.

Fysieke belasting | Fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.

WerkhoudingBewust biedt verschillende workshops, trainingen en lunchlezingen rondom deze thema’s.

Februari 2018,

We plaatsen een alarm in huis en op werk om ons te waarschuwen tegen ongewenste gevaren van buitenaf. We plaatsen een brandmelder in huis & op de werkvloer om ons op tijd te waarschuwen voor brandgevaar. Hierbij blijkt dat we liever voorkomen dan oplossen.

Opmerkelijk genoeg doen we dit vaak onvoldoende als het om onze gezondheid gaat. Preventief een werkplek instructie of voorlichting over gezond werken wordt onvoldoende toegepast.

Een gemiste kans….

Wist u dat in de afgelopen 3 jaar meer dan 50% van de medewerkers op een kantoor klachten heeft ervaren, veelal veroorzaakt door onvoldoende of onjuist gebruik van de mogelijkheden die de aanwezig ergonomie biedt?

Een gemiste kans….

WerkhoudingBewust maakt de mens bewust van zijn eigen lijf en gezond werken is voor ieders belang. Een werkplek optimaliseren is geen kunst, gezond werken op de werkplek wel en dat kan je leren!